Separacions i divorcis

separació andorra, divorci andorra, advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocatsA Aleix Advocats us assistim i representem en la negociació i la preparació de convenis privats de separació matrimonial o divorci, els quals preveuen les mesures relatives a la pàtria potestat i a la guarda i custòdia dels vostres fills, la fixació del règim de visites, si escau, l’establiment de pensions alimentaries o pensions compensatòries, la dissolució del règim econòmic matrimonial i la repartició dels bens del matrimoni, entre d’altres extrems.

En l’àmbit judicial, el nostre bufet d’advocats a Andorra també assisteix i representa en el marc dels procediments judicials de separació o divorci, ja siguin contenciosos o de mutu acord.

També us oferim els nostres serveis a l’hora d’iniciar un procediment de fixació de mesures provisionals o cautelars prèvies a la separació o el divorci, i a instar, si escau, un procediment de nul·litat matrimonial, procediments de filiació no matrimonial, entre d’altres.

advocats-andorra.com