Separacions i divorcis

A Aleix Advocats us assistim en la negociació de separacions o divorcis

A Aleix Advocats us representem en la negociació i la preparació de convenis privats de separació matrimonial o divorci.

Per tant, les quals preveuen les mesures relatives a la pàtria potestat i a la guarda i custòdia dels vostres fills, la fixació del règim de visites, si escau, l’establiment de pensions alimentaries o pensions compensatòries. 

També, si es necessari, la dissolució del règim econòmic matrimonial i la repartició dels bens del matrimoni, entre d’altres extrems.

En l’àmbit judicial, el nostre bufet d’advocats a Andorra també assisteix i representa en el marc dels procediments judicials de separació o divorci, ja siguin contenciosos o de mutu acord.

També us oferim els nostres serveis a l’hora d’iniciar un procediment de fixació de mesures provisionals o cautelars prèvies a la separació o el divorci, i a instar, si escau, un procediment de nul·litat matrimonial, procediments de filiació no matrimonial, entre d’altres.

Assistència en matèria judicial.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.