Dissolució de societats

Dissolució de societats andorra, Dissolució de societats, advocats andorra, advocat andorra, andorraLes causes de cessament de l’activitat poden ser diverses i variades. Si necessiteu iniciar un procés de dissolució d’una societat andorrana, el nostre bufet d’advocats us pot ajudar en els diferents passos necessaris.

Si la societat presenta deutes o que bé l’actiu disponible no pot cobrir el passiu degut, no podreu dissoldre directament la societat. Caldrà aleshores seguir tota una sèrie de tràmits de liquidació de la societat a través d’un procediment de suspensió de pagaments o de fallida.

Els nostres advocats i assessors us acompanyaran durant el curs de la dissolució de la societat així com davant les gestions prop de les administracions per tal de dissoldre i/o liquidar la vostra empresa amb eficàcia.

advocats-andorra.com