Marques i patents

Registrar una marca a Andorra

L’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) va ser creada l’any 1995 per tal de gestionar les activitats del Registre de Marques.

Posteriorment, l’any 1998, es va crear el Servei de Signes d’Estat, adscrit a l’OMPA, amb l’objectiu de vetllar per la correcta utilització pública d’aquests símbols.

La protecció dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els serveis, a més de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d’una societat o d’un individu, és una garantia de diferenciació de qualitats que interessa el seu creador, el seu propietari i el consumidor.

La important activitat comercial i de prestació de serveis del Principat d’Andorra va fer necessària l’aprovació de la Llei de Marques, de l’11 de maig del 1995, que defineix les condicions de protecció i d’adquisició del dret a la marca, els procediments de registre, la renovació, la renúncia, la nul·litat, la revocació i la caducitat, les oportunes accions judicials en defensa dels legítims titulars, atorgant la seguretat jurídica necessària, tant a nacionals com a estrangers.

Assessorament i assistència en el procediment d'enregistrament de la vostra marca

T'acompanyem en el procés de sol·licitud de concessió de patent.

Aleix Advocats us ofereix assistència per presentar la corresponent sol·licitud de concessió de patent davant l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra i, un cop obtinguda la concessió, per dur a terme la inscripció registral.

Què és una patent?

La patent és un instrument jurídic que confereix al seu titular un dret exclusiu d’explotació de la seva invenció, recompensa materialment el seu esforç creatiu ingent.

Així mateix, contribueix a la rendibilitat del capital invertit en aquest procés inventiu, constituint una eina idònia per afavorir el naixement i la consolidació d’aquestes activitats innovadores.

 

Què és patentable i que implica per Andorra?

Són patentables les invencions noves, de tots els àmbits tecnològics, que impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial. L’objecte d’una invenció protegida per una patent pot ser un producte o un procés.

Les activitats innovadores, la recerca, la investigació i el desenvolupament aporten un alt valor afegit i incideixen positivament sobre la competitivitat del Principat d’Andorra.

Patent a Andorra.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.