Creació d'associacions a Andorra

Què és una associació?

Segons la legislació andorrana, les associacions són agrupacions voluntàries de tres o més persones que pretenen aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu.

Les associacions poden executar activitats econòmiques sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.

Aleix Advocats us ajudem a crear una associació a Andorra

A Aleix advocats us oferim l’assessorament necessari en relació amb la creació d’associacions al Principat d’Andorra, als òrgans interns de les associacions, la presa de decisions, els drets i deures dels socis.

Així mateix, proposem els serveis de redacció de l’acta de constitució i els estatuts de l’associació, tramitació de la inscripció al Registre d’Associacions dins el termini legalment establert, dissolució i liquidació d’associacions, entre d’altres.

 

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.