Reclamacions de quantitat

Aleix Advocats gestiona els tràmits de reclamació per impagaments

Els lletrats del nostre bufet s’encarreguen de dur a terme els tràmits necessaris i entaular els procediments escaients per tal de reclamar impagaments de naturalesa diversa, ja sigui per factures pendents de pagament, reconeixements de deute no liquidats, préstecs impagats, lletres de canvi o altres instruments de crèdit pendents de cobrament, etc..

Aleix Advocats ofereix un servei de redacció i enviament de cartes de requeriment de cobrament al deutor, amb caràcter previ a la interposició de la demanda judicial corresponent.

També us podem assistir en el marc de les negociacions extrajudicials amb el deutor, per tal que procedeixi al pagament de la quantitat endeutada.

En cas de no ser possible el cobrament amistós, també us podem representar davant la Batllia d’Andorra, sol·licitant l’embargament preventiu dels béns i drets del deutor com a mesura cautelars, si escau, i presentant una demanda judicial en reclamació de quantitat.

Així mateix, també us podem assistir en el marc d’un procediment d’execució de sentència, per tal d’assolir l’execució forçosa dels vostres drets de crèdit.

Aleix Advocats us representa davant la Batllia d'Andorra

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.