Constitució de societats

Andorra, un destí atractiu per les empreses

El Principat d’Andorra, gràcies al seu sistema tributari privilegiat i al seu entorn agradable i segur, s’ha convertit en un destí atractiu per a la implantació d’una activitat o per esdevenir resident.

Alhora, la liberalització de les inversions estrangeres a Andorra, l’entrada en vigor d’una fiscalitat directa sobre les societats i les activitats econòmiques atractiva, així com la signatura de convenis de no-doble imposició, han permès a l’economia nacional el desenvolupament d’eines econòmiques competitives per optimitzar les possibilitats d’èxit de nous inversors estrangers.

 

Tens interès a crear una empresa a Andorra?

Aleix Advocats us ajuda en tot el procés de constitució d'una societat

El nostre bufet d’advocats us ajuda en tots els tràmits legals necessaris per a la constitució d’una societat a Andorra o per la compravenda d’accions o participacions d’una societat andorrana ja existent, sigueu residents a Andorra o no. En cas de no ser residents, preparem una presentació del vostre projecte per tal d’obtenir una autorització d’inversió prop del Departament d’Inversions Estrangeres del Govern d’Andorra.  

Aleix Advocats, juntament amb BP Economistes, us proposa un assessorament jurídic, comptable i fiscal personalitzat pel vostre projecte de creació d’empresa. Qualsevol nou empresari, amb experiència o sense, ha de ser assistit i assessorat al moment de la creació de l’estructura de la seva empresa, ja sigui per la recerca de la denominació social, l’elaboració dels estatuts, o bé per determinar el règim de declaració d’impostos i establir el sistema de comptabilitat. Els nostres advocats i assessors poden treballar conjuntament sobre el vostre projecte.

Procés de constitució d'una societat a Andorra per un no resident

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera

Una vegada el vostre projecte està definit, preparem l’expedient necessari per a constituir una societat a Andorra (o per la compra de parts socials d’una societat existent) i presentem el vostre expedient a l’administració andorrana pertinent.

Obertura de comptes bancaris

El nostre bufet també us assisteix per obrir un compte bancari per la societat en constitució. Elaborem un dossier de presentació del client pel departament de compliance i us posem en contacte amb les entitats bancàries escaients.

Gestions notarials

També us ajudem en les gestions necessàries davant d’un notari a Andorra per protocol·litzar els estatuts de la societat que es constitueix, el qual recollirà la inversió estrangera duta a terme pel desembors del capital social requerit.

Procés de registre de societat

Finalment, us ajudem a l’hora d’inscriure la societat constituïda al Registre de Societats del Principat; demanar l’obertura de comerç davant el Registre de comerç d’Andorra; inscriure la societat i els administradors prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de l’administració fiscal, etc…

Declaració d'impostos

Els nostres advocats i assessors us poden acompanyar a l’hora de preparar i presentar les declaracions d’impostos a Andorra, ja sigui de les societats o comerços domiciliats al territori o de les persones físiques nou residents a Andorra.

 

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees de competència: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixi el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.