Seguretat Social CASS

cass andorra, reclamacio andorra, advocats andorra, advocat andorra, andorra, cassAleix Advocats ofereix un servei d’assessorament en relació a les inscripcions, declaracions i cotitzacions obligatòries prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), segons el règim que correspongui, ja sigui en qualitat de treballador per compte propi (autònom), assalariat o pensionista.

Si ho desitgeu, estem a la vostra disposició per efectuar totes les inscripcions i declaracions pertinents a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en el vostre nom i representació, en funció del règim que més s’ajusti a les vostres circumstàncies.

Us oferim serveis de càlcul de pensions de diverses naturaleses – invalidesa, jubilació i viduïtat – i us podem assistir en el marc de reclamacions de prestacions en cas de malaltia, accident, baixa laboral, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, prestacions familiars, etc.

També podeu contactar amb el nostre bufet en cas que tingueu qualsevol dubte relatiu a la legislació andorrana en matèria de seguretat social i els convenis bilaterals signats en matèria de seguretat social.

En l’àmbit judicial, el nostre bufet també us pot assessorar en cas de procediments contenciosos amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i representar els vostres interessos davant les instàncies judicials competents.

advocats andorra.com