Seguretat social CASS

Aleix Advocats ofereix un servei d'assessorament de tràmits en relació amb la seguretat social a Andorra

Inscripcions i declaració de cotitzacions

Aleix Advocats ofereix un servei d’assessorament en relació amb les inscripcions, declaracions i cotitzacions obligatòries prop de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), segons el règim que correspongui, ja sigui en qualitat de treballador per compte propi (autònom), assalariat o pensionista.

Cálcul de pensions

Us oferim serveis de càlcul de pensions de diverses naturaleses: invalidesa, jubilació i viduïtat.També, us podem assistir en el marc de reclamacions de prestacions en cas de malaltia, accident, baixa laboral, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, prestacions familiars, etc.

Dubtes relatius a legislació andorrana

També podeu contactar amb el nostre bufet en cas que tingueu qualsevol dubte relatiu a la legislació andorrana en matèria de seguretat social i els convenis bilaterals signats en matèria de seguretat social.

Procediments contenciosos

En l’àmbit judicial, el nostre bufet també us pot assessorar en cas de procediments contenciosos amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i representar els vostres interessos davant les instàncies judicials competents.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (vegeu branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.