Dret Financer i Bancari

Servei de comptabilitat i consultoria fiscal

En complement dels serveis jurídics prestats per Aleix Advocats, B.P. Economistes ofereix un servei de comptabilitat que inclou la presentació dels comptes anuals i les declaracions d’impostos. Els nostres economistes també proposen serveis d’auditoria a les empreses.


Aleix Advocats & BP Economistes us suggereix un servei de consultoria fiscal per a optimitzar l’activitat de la seva empresa a Andorra. També us podem ajudar a fer les declaracions pertinents a l’Administració fiscal.

Servei de compliment normatiu de la teva empresa

Trobareu aquí, en poques línies, els principals impostos que hi ha a Andorra:

 

– Impost de societats (IS)
– Impost de les activitats econòmiques (IAE)
– Impost general indirecte (IGI)
– Impost en matèria de transmissions Patrimonials (ITP)
– Plusvàlua
– Impost sobre la renda dels no-residents fiscals a Andorra
– Impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança
– Impost de la renda de les persones físiques

L’administració general o local aplica també algunes taxes a les societats i activitats comercials, l’ús d’alguns serveis, l’habitatge.

Impostos a declarar a Andorra

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.