Empreses i comerços

Assessorament a comerciants i empresaris

El nostre bufet d’advocats assessora i assisteix els comerciants i empresaris radicats al Principat d’Andorra en les seves transaccions comercials o en la redacció dels contractes necessaris al bon funcionament de la seva activitat professional.

Durant la carrera professional d’un comerciant, persona física o jurídica, és necessari concloure un o més contractes a l’inici de l’activitat, ja sigui un contracte de lloguer, contractes de venda nacionals o internacionals, contracte de compravenda dels actius d’un comerç, prestacions de serveis, de distribució, de franquícies, de comissions, etc…

Els nostres experts intervenen com assessors i gestors per al bon funcionament del vostre negoci

Manteniment jurídic i resolució de litigis

El nostre bufet d’advocats a Andorra intervé per assessorar, o bé per redactar l’acta o el contracte útil per al bon desenvolupament de la vostra activitat.

Quan un negoci es troba en funcionament, pot haver d’enfrontar algunes dificultats, ja sigui amb altres comerciants (persones físiques), o amb societats mercantils.

Els litigis més comuns en dret mercantil són les reclamacions de quantitat, les demandes d’execució judicials així com els desacords que poden sorgir entre els socis  o entre socis i gerents.

El nostre bufet d’advocats a Andorra, intervé ja sigui com a assessor en la prevenció de possibles conflictes, o bé per resoldre els conflictes existents, sigui per la via amistosa o judicial.

Tot i que es poden resoldre aquests conflictes per la via judicial, els judicis poden ser llargs i costosos, oferint els protocols d’acord, sovint solucions més ràpides i eficients. Si coneixeu dificultats en aquesta àrea, si us plau, no dubteu en contactar amb nosaltres perquè puguem determinar totes les estratègies possibles per resoldre el conflicte.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (vegeu branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.