Convenis de parella de fet

Convenis de parella de fet andorra, advocats andorra, advocat andorra, andorraSi conviviu amb la vostra parella, no esteu casats i voleu regularitzar la vostra situació, podeu contactar amb Aleix Advocats per tal que us assessorin en relació a les opcions legals existents i us assisteixin en els tràmits necessaris per la formalització de la vostra situació de convivència no matrimonial.

A l’efecte, oferim serveis de redacció de convenis de parella de fet (unió estable de parella), segons el tipus de règim econòmic que es vol adoptar, detallant els béns que constitueixen el patrimoni individual i/o conjunt, així com qualsevol altra qüestió rellevant per la parella.

Així mateix, realitzem totes les gestions necessàries prop del Registre Civil per tal d’enregistrar la unió estable de parella, proporcionant durant tot el procés el suport i assessorament necessari.

advocats-andorra.com