Arrendaments urbans

Serveis de redacció i revisió de contractes

Oferim serveis de redacció i revisió de contractes d’arrendament, inscripció de censos emfitèutics, assessorament i assistència en relació amb el dret de la propietat i a la propietat horitzontal, litigis de veïnatge, redacció i enviament de cartes de requisit de pagament i assistència en el marc de negociacions amb el vostre arrendador o arrendatari, entre d’altres.

Assistència en tràmits i conflictes relacionats amb arrendaments urbans

Aleix Advocats us assessora en conflictes judicials

També podeu sol·licitar els nostres serveis per tal de presentar una demanda judicial de desnonament, en cas de lloguers impagats o d’incompliment per part de l’arrendatari dels termes i obligacions del contracte d’arrendament subscrit.

Així mateix, estem a la vostra disposició per instar un procediment judicial en cas que el propietari de l’immoble no respecti les seves obligacions contractuals o legals.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (vegeu branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.