Arrendaments urbans

andorra la vellaAleix Advocats proposa assistència en tots els tràmits i conflictes relacionats amb els arrendaments urbans, ja sigui en la condició de propietari com en la condició de llogater.

Oferim serveis de redacció i revisió de contractes d’arrendament, inscripció de censos emfitèutics, assessorament i assistència en relació al dret de la propietat i a la propietat horitzontal, litigis de veïnatge, redacció i enviament de cartes de requeriment de pagament i assistència en el marc de negociacions amb el vostre arrendador o arrendatari, entre d’altres.

També podeu sol·licitar els nostres serveis per tal de presentar una demanda judicial de desnonament, en cas de lloguers impagats o d’incompliment per part de l’arrendatari dels termes i obligacions del contracte d’arrendament subscrit.

Així mateix, estem a la vostra disposició per instar un procediment judicial en cas que el propietari de l’immoble no respecti les seves obligacions contractuals o legals.

No dubteu en contactar amb nosaltres en cas que tingueu qualsevol dubte en relació al vostre contracte d’arrendament o conflicte.

altres pàgines : redacció de contractes, divorcis, successions, residència a Andorra, constitució de societats, inversió estrangera a Andorra, dissolució de societats, compliance, manteniment jurídic

advocats-andorra.com