Manteniment jurídic

residencia activa andorra, residencia andorra, advocats andorra, advocat andorra, andorraEl nostre bufet d’advocats també ofereix serveis legals per a la tinença dels llibres obligatoris i la preparació de les juntes generals ordinàries o extraordinàries de la vostra societat a Andorra.

Efectivament, sigui durant la creació de la vostra empresa a Andorra o bé durant els nombrosos canvis que poden ocórrer a la vostra empresa durant la seva existència: (canvis de domicili social, obertura de nous establiments, operacions en el capital social, canvis de direcció, de denominació social, o canvi de forma societària), les decisions de modificacions socials han de ser adoptades a través de juntes ordinàries o extra-ordinàries, segons el cas.

Aquestes decisions s’han d’inscriure en els llibres d’actes, la tinença dels quals és obligatòria, i requeriran, en certes circumstàncies, modificacions dels estatuts de la Societat.

També podem assistir-vos durant les reunions previstes per celebrar les juntes generals d’accionistes.

Els nostres advocats també us ajuden en la negociació i redacció de contractes de dret civil, comercial o laboral.

El nostre despatx assessora igualment les empreses andorranes en diferents branques del dret, i ofereix a les societats o empreses domiciliades al Principat d’Andorra, contractes de subscripció de serveis legals anuals, personalitzats.

advocats-andorra.com