Assessorament i litigis

advocats andorra, advocat andorra, andorraLa Constitució del Principat d’Andorra del 14 de març del 1993 garanteix la seguretat jurídica en l’exercici d’uns drets fonamentals de la persona i els valors com la llibertat, la justicia, la democracia i el progrès social.

Aquests principis generals del dret també estan garantits en l’article 1 del Codi de l’Administració d’Andorra: “L’ordenament jurídic del Principat d’Andorra es subjecta als principis de la legalitat, de jerarquía, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals que comportin un efecte desfavorable o estableixin una sanció, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.”

Oferim el nostre assessorament a empreses, particulars, administracions per assumptes que requereixin assessoria en dret administratiu, o bé negociacions o redacció de contractes administratius.

Podem ajudar-vos en la redacció o revisió de contractes, assessorar-vos en les vostres operatives o bé acompanyar-vos en gestions judicials i/o extrajudicials.

En cas de litigis amb l’administració (recursos per temes d’immigració, de dret urbanístic o de construcció, per l’obtenció de la nacionalitat andorrana, o bé, en general, per presentar recursos administratius) el nostre bufet us pot assistir en totes les etapes, tant en la fase administrativa prèvia, com davant dels tribunals.

altres pàgines : divorcis, successions, residència a Andorra, constitució de societats, inversió estrangera a Andorra, dissolució de societats, compliance, manteniment jurídic

advocats andorra.com