Exequàturs

Què és el procediment d'exequàtur?

El procediment d’exequàtur s’inicia davant els tribunals andorrans per tal de sol·licitar l’homologació de sentències o altres tipus de resolucions, dictades a un altre país, per tal de fer possible el seu reconeixement i la seva execució al Principat d’Andorra.

En el marc del procediment d’exequàtur s’analitza si la resolució o sentència dictada a l’estranger compleix amb els requisits de competència i de procediment, d’acord amb la legislació del país de procedència.

Us guiem en el procediment judicial d'exequàtur

Us podem assessorar sobre el procediment judicial d’exequàtur a Andorra, quins són els seus requisits i la documentació necessària per convalidar una sentència estrangera.

Així mateix, us podem assistir davant del Tribunal andorrà competent, presentant la demanda d’exequàtur davant la jurisdicció andorrana sol·licitant el reconeixement del contingut de la resolució dictada a l’estranger, així com la seva execució al Principat.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.