Exequàturs

exequàturs andorra, exequàturs, advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatEl procediment d’exequàtur s’inicia davant els tribunals andorrans per tal de sol·licitar l’homologació de sentències – o altres tipus de resolucions – dictades a un altre país, per tal de fer possible el seu reconeixement i la seva execució al Principat d’Andorra.

En el marc del procediment d’exequàtur s’analitza si la resolució o sentència dictada a l’estranger compleix amb els requisits de competència i de procediment, d’acord amb la legislació del país de procedència.

A Aleix Advocats us podem assessorar sobre el procediment judicial d’Exequàtur a Andorra, quins són els seus requisits i la documentació necessària per convalidar una sentència estrangera.

Així mateix, us podem assistir davant del Tribunal andorrà competent, presentant la demanda d’exequàtur davant la jurisdicció andorrana sol·licitant el reconeixement del contingut de la resolució dictada a l’estranger, així com la seva execució al Principat.

advocats-andorra.com