Herències a Andorra

Consell i assessorament en dret successori a Andorra

El nostre bufet d’advocats a Andorra us assessora i us ajuda en les vostres actuacions en matèria d’operacions successòries a Andorra, sigui en la redacció de testament a Andorra, o en l’obertura d’una herència a Andorra.
En el procediment successori, podem demanar certitificats de darreres voluntats del difunt per tal de verificar si el difunt va deixar un testament a Andorra, sol•licitar la declaració d’hereu i enregistrar l’escriptura d’ acceptació d’herència a Andorra. També podem assistir-vos en el procés de partició dels béns de la herència, en el pagaments de llegats, de llegítimes o d’altres drets per causa de mort.
En cas que el difunt no hagi deixat cap testament a Andorra, us assistim en el procediment de declaració d’hereus ab intentestat a Andorra.
A part dels procediments contenciosos en matèria d’herències que siguin competència dels tribunals andorrans, també podem instar un procediment no contenciós que permeten verificar la composició del cabal heriditari situat a Andorra.
Podem donar soport també en dret internacional privat per tal de determinar el tribunal competent i la llei aplicable al vostre problema d’herència a Andorra.

Exemples d'assessorament :

Els nostres advocats i assessors prososen els seus serveis per dur a terme gestions diverses de drets successori a Andorra

Redacció de testament

Obertura de l'herència

Payment of legacies

Reclamacions de legítima

Designa dels hereus ab intestat

(Si no hi ha testament)

Recerca de béns que formen el cabal hereditari de la herència

Assessorament en dret internacional privat

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.