Successions

successions andorra, Successions advocats andorra, Successions, andorra, advocats, advocatEl nostre bufet d’advocats a Andorra us assessora i us ajuda en les vostres actuacions en matèria d’operacions successòries, sigui en la redacció de testaments, declaracions, acceptacions i particions d’herències, pagaments de llegats, de llegítimes o d’altres drets per causa de mort, o be per instar contenciosos en matèria d’herències que siguin competència dels tribunals andorrans, i us assessora en dret internacional privat per tal de determinar el tribunal competent i la llei aplicable al vostre problema de successió.

advocats-andorra.com