Proposicions de llei

Llei dels actius virtuals

advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatEl passat dia 18 de desembre del 2018 es va publicar al Butlletí Oficial del Consell General, núm. 127/2018, una proposició de la Llei dels actius virtuals, la qual s’ha redactat com a conseqüència del creixement de les inversions en crypto-monedes en els darrers anys.

Aquesta Llei dels actius virtuals permetrà establir un règim jurídic dels actius digitals que operin dins el marc legal andorrà i constituir una garantia jurídica en l’exercici de les activitats financeres i no financeres relacionades amb l’operativa dels actius virtuals o digitals al Principat d’Andorra.

La Llei d’actius virtuals defineix conceptes con la Tecnologia de Registres Distribuïts (TRD), la tecnologia Blockchain, els actius virtuals, el moneder virtual, els contractes intel·ligents, el Mercat Primari o Oferta Inicial d’Actius Virtuals (OIAV), el Mercat Secundari, els Proveïdors de serveis de custòdia de carteres virtuals, les Cases de canvi d’actius virtuals, els Agents d’actius virtuals i el Quadern blanc, entre d’altres.

El projecte de Llei d’actius virtuals també preveu la creació d’una autoritat reguladora dels actius virtuals, davant la qual s’haurà de presentar dues sol·licituds per obtenir l’autorització per emetre una Oferta Inicial d’Actius Virtuals (OIAV).

Totes les sol·licituds d’autorització a l’autoritat reguladora, les relacions entre els titulars d’autoritzacions d’actius virtuals i les autoritats, i les cases de canvi d’actius virtuals, s’hauran de dur a terme a través d’un Agent d’actius virtuals.

L’Agent d’actius virtuals és una persona física o jurídica degudament registrada i autoritzada per l’autoritat reguladora per a intervenir en nom i representació de les persones que sol·licitin una autorització, o els titulars d’una autorització, com a advocat, economista, auditor i/o assessor.

A més a més, l’autoritat reguladora també tindrà la facultat de proporcionar confiança als mercats i mitigar els riscos derivats de l’exercici d’activitats relacionades amb l’operativa dels actius virtuals o digitals al Principat d’Andorra.

Tenint en compte que es tracta d’un projecte de llei, la Llei dels actius virtuals encara no ha estat aprovada pel Consell General i, per tant, pot ser susceptible de modificacions abans de la seva aprovació.

advocats-andorra.com