Marques

advocats andorra la vella, advocat andorra la vella, advocats andorra, advocat, andorraL’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA) va ser creada l’any 1995 per tal de gestionar les activitats del Registre de Marques.

Posteriorment, l’any 1998, es va crear el Servei de Signes d’Estat, adscrit a l’OMPA, amb l’objectiu de vetllar per la correcta utilització pública d’aquests símbols.

La protecció dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els serveis, a més de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d’una  societat o d’un individu, és una garantia de diferenciació de qualitats que interessa el seu creador, el seu propietari i el consumidor.

La important activitat comercial i de prestació de serveis del Principat d’Andorra va fer necessària l’aprovació de la Llei de Marques, de l’11 de maig del 1995, que defineix les condicions de protecció i d’adquisició del dret a la marca, els procediments de registre, la renovació, la renúncia, la nul.litat, la revocació i la caducitat, les oportunes accions judicials en defensa dels legítims titulars, atorgant la seguretat jurídica necessària, tant a nacionals com a estrangers.

L’article 1 de la Llei de Marques aporta una definició del concepte de marca, disposant que ho és tot signe que serveixi per distingir els productes o serveis d’una empresa dels d’altres empreses i que sigui susceptible de ser representat gràficament.

Des del nostre bufet d’advocats us podem assessorar i assistir en el procediment d’enregistrament de la vostra marca a l’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA).

advocats-andorra.com