Associacions

associacions andorra, associacions, advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatSegons la legislació andorrana, les associacions són agrupacions voluntàries de tres o més persones que pretenen aconseguir, per mitjans no contraris a les lleis, una finalitat legítima de caràcter no lucratiu.

Les associacions poden realitzar activitats econòmiques sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats estatutàries i que no tinguin per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser repartits entre els associats.

A Aleix advocats us oferim l’assessorament necessari en relació a la creació d’associacions al Principat d’Andorra, als òrgans interns de les associacions, la presa de decisions, els drets i deures dels socis.

Així mateix, proposem els serveis de redacció de l’acta de constitució i els estatuts de l’associació, tramitació de la inscripció al Registre d’Associacions dins el termini legalment establert, dissolució i liquidació d’associacions, entre d’altres.

altres pàgines : redacció de contractes, divorcis, successions, residència a Andorra, constitució de societats, inversió estrangera a Andorra, dissolució de societats, compliance, manteniment jurídic

advocats-andorra.com