advocats andorra, advocat andorra, advocats andorra la vella
Aleix Advocats
&
B.P. Economistes
Principat d'Andorra
Tel: (+376) 820 020
  avocats andorre, avocat andorre, avocat, andorre, avocats, creation societe, achat commerce andorre, cabinet d'avocat andorre abogados andorra, abogado andorra, abogados, andorra lawyer andorra, lawyer, andorra, lawfirm andorra  
separacio andorra, divorci andorra, divorci advocats andorra, andorra, separacio advocats andorra
Dret civil Andorra

 

Separació i divorci Andorra. Dret civil

 

Abans d'emprendre accions legals, pot resultar més convenient intentar transigir. El nostre bufet d'advocats us assisteix a l'hora de negociar per intentar arribar a un acord amistós.

Reclamacions de quantitats

El nostre bufet s'encarrega d'entaular els procediments escaients per reclamacions d'impagats, ja sigui per factures pendents de pagament, reconeixements de deutes no liquidats, préstecs impagats, lletres de canvi o altres instruments de crèdit pendents de cobrament.

Preparem i enviem cartes de requeriment de cobrament als vostres deutors, si s'escau,  procedim a demanar embargaments preventius (mesures cautelars), entaulem procediments judicials en reclamació de quantitats, així com demandes d'execució de sentència per tal d'assolir l'execució forçosa dels vostres drets de crèdit.

Separació i divorci

Us assistim en la negociació i la preparació d'acords de separació matrimonial privats que preveuen mesures en relació a la pàtria potestat i a la guarda i custòdia dels vostres fills,  la fixació de pensions alimentaries o d'una pensió compensatòria, la dissolució del règim econòmic matrimonial i en la repartició dels bens del matrimoni.

El nostre bufet d'advocats a Andorra també us assisteix i assessora en el marc dels procediments de separació o divorci, a l'hora d'iniciar un procediment de fixació de mesures provisionals o cautelars prèvies o necessaris dins del procediment de separació o divorci,  a instar, si s'escau, un procediment de nul·litat del matrimoni, o be encara a entaular un procediment de filiació no matrimonial.

Convenis de parella de fet

El nostre bufet també s'ofereix per redactar convenis de parella de fet i us assessora per dur a terme els tràmits necessaris a l'hora de registrar la vostra situació de convivència no matrimonial al Registre Civil.

Procediments de desnonament en el marc de contractes d'arrendament civils o mercantils

Redactem i enviem cartes de requeriment de cobrament, us assistim en les negociacions entre propietaris i llogaters, i representem els vostres interessos en el marc de procediments de desnonament.

Reclamacions en responsabilitat civil

El nostre bufet d'advocats representa els vostres interessos per dur a terme una reclamació en concepte de danys i perjudicis sigui en el marc de negociacions extrajudicials, o dins del marc d'un judici civil o penal.

Procediment de tutela

El nostre bufet d'advocats pot representar els vostres interessos, si desitja entaular un procediment de tutela d'algun membre del vostre entorn o si us voleu oposar a aquest tipus de mesures, en el marc d'algun judici que s'hagi instat per aquest propòsit.

Procediments en matèria de jurisdicció voluntària

El nostre bufet d'advocats proposa els seus serveis per instar un procediment de jurisdicció voluntària, és a dir, en un procediment no contenciós que us permetrà obtenir informació o el reconeixement d'algun dret.

Procediments d'  « exequàtur » internacionals a Andorra

Es tracta d'un procediment que s'inicia davant dels tribunals andorrans per tal de fer reconèixer una sentència dictada en un altre país, així com la seva execució.

Us assistirem davant del tribunal andorrà competent, per tal d'aconseguir el reconeixement del contingut d'aquesta resolució per les jurisdiccions  andorranes així com per obtenir la seva execució al Principat.

 

Dret civil
Advocats AndorraContacteLocalització